مقاله مدل يکپارچه برنامه ريزي استراتژيک شهرها و شهرداري هاي ايران (با تاکيد بر شهر و شهرداري تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۶۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مدل يکپارچه برنامه ريزي استراتژيک شهرها و شهرداري هاي ايران (با تاکيد بر شهر و شهرداري تهران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل
مقاله حکومت هاي محلي
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله شهر
مقاله شهرداري
مقاله تهران
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مزده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرها بدون مديريت يکپارچه شهري امکان پذير نمي باشد و مديريت يکپارچه شهري همان نگاه سيستمي است که مولود نگاه استراتژيک است.
بر اساس نتايج حاصل از مطالعاتي که ما در ادبيات مديريت استراتژيک داشته ايم، هيچ يک از مدل هاي برنامه ريزي استراتژيک موجود به صورت خاص و جامع به تمامي نيازها و مولفه هاي لازم براي تدوين برنامه استراتژيک شهرها و شهرداري هاي ايران نپرداخته اند. در اين مقاله که حاصل تحقيق انجام شده توسط نويسندگان است، با استفاده از ادبيات و تجربيات موجود در سازمان هاي خصوصي و عمومي و متناسب با شرايط و ويژگي هاي شهرها و شهرداري هاي ايران (بويژه کلان شهر تهران)، مدل يکپارچه برنامه ريزي استراتژيک ارایه شده است. اين مدل کمک مي کند تا بتوان مولفه هاي مطرح در تدوين برنامه استراتژيك و ترتيب انجام آنها را در شهر و شهرداري شناخت و بر اساس آن اقدام نمود. مدل پيشنهادي از هفت گام اصلي تشکيل شده است: -۱ بررسي و تدوين سر فصل هاي ماموريت شهر و شهرداري، -۲ شناخت و ارزيابي محيط داخلي و خارجي شهر و شهرداري، -۳ بررسي و تعيين خط مشي (چارچوب انتخاب) شهر و شهرداري،  4- تعيين مسایل استراتژيک شهر و حوزه هاي استراتژيک شهرداري، -۵ تبيين چشم انداز شهر و شهرداري، -۶ بررسي تفاوت ميان ساختار مطلوب و ساختار کنوني شهر و شهرداري، -۷ بررسي و تدوين استراتژي هاي مورد نياز شهر و شهرداري. بهره گيري از مدل پيشنهادي مي تواند علاوه بر شهر و شهرداري، در سازمان هاي مشابه نيز مورد استفاده قرار گيرد. مدل مذکور با توجه به محدوديت ها و شرايط حاکم بر شهر و شهرداري تهران تدوين شده است. اين مقاله بر ارایه متدولوژي مدل متمرکز شده است و ضروري است فرصت کاربست آن در يکي از کلان شهرهاي ايران (بخصوص تهران) بوجود آيد.