سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا موحد اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشت آب در سدهای خاکی و نحوه کنترل آن , اولین گام موثر و یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحی سدها مورد توجه خاص متخصصین امر قرار می گیرد . دانش و آگاهی کافی از قوانین بنیادی نشت به متخصصین اجازه می دهد تا از به وجود آمدن مشکلات جدی در کنترل نشت جلوگیری کرده و بهترین نوع سیستم کنترل نشت را انتخاب نمایند . تا کنون محققین و صاحبنظران مطالعات موثری در ارتباط با نشت و کنترل آن در سدهای خاکی انجام داده اند لیکن , با توجه به اینکه هر سد دارای هندسه خاص خود و مشخصات مصالح متفاوت می باشد , مشکلات طراحی به وجود آمده مخصوصا در ارتباط با نشت آن نیز , شامل موارد خاص خود می باشد . معذالک آگاهی از تاثیر پارامترهای زیادی که در نشت آب دخالت دارند میتواند در رفع سریعتر مشکلات طراحی کمک شایانی بنماید .. در این مقاله سد های خاکی همگن و ایزوتروپ مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت آنالیز نشت و ساخت مدلهای لازم , از نرم افزار seep / w استفاده گردیده است . در ساخت مدل عوامل فیزیکی و هندسی سد همانند نفوذپذیری , شیب بالا دست و پایین دست دامنه های سد مد نظر قرار گرفته است . سپس مدل حاصل با مدل پاولووسکی مقایسه گشته و نتایج مناسبی بدست آمده است