سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن آروین – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک با سن میوسن پائینی تا میانی، در استان کرمان، شمال شرق شهر بابک و در مجموعه ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده است. این توده گرانیتوئیدی از نوع ساب سالوس و کم عمق با فشار بخار آب ۵/۵-۵ کیلوبار می باشد و مقدار آب آن حدود ۴-۳/۸ درصد است. میزان فعالیت آب نیز برابر ۰/۴۵-۰/۴ تخمین زده می شود. دمای تشکیل این توده حدود ۸۰۰-۷۸۰ درجه سانتیگراد می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که توده گرانیتوئیدی چنار از نوع متاآلومینوس تا کمی پرآلومینوس، کالکوآلکالن عادی تا کالکوآلکالن غنی از پتاسیم و I کوردیلرایی می باشد. این توده از نظر موقعیت تکتونیکی مربوط به قوس بوده و در یک محیط آتشفشانی حاشیه قاره ای تشکیل گردیده است. منشاء این توده نفوذی مربوط به ذوب بخشی لیتوسفر اقیانوسی و گوشته واقع در بالای آن در یک زون فرورانش در عمق ۲۰-۱۶ کیلوبار می باشد و ذوب سنگ منشاء در شرایط فقدان یا کمبود نسبی آب صورت گرفته است.