سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مکملی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
مجید صفاراول – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

سیالهای نانو شاخه جدیدی در علوم مهندسی حرارتی هستند که از پراکندن ذرات جامد در اندازه نانو در سیال بدست می آیند. این گونه سیال معایب مخلوطهای رایج با ذرات میلیمتری و میکرومتری را ندارند، درعین حال، سیالهای نانو بهبود بسیار بالا و غیر قابلی پیش بینی درخواص و مقدار انتقال حرارت به وجود می آورند. در زمینه انتقال حرارت سیالهای نانو، به نظر می رسد که استفاده از الگوی پخش در تحلیل جریانهای سیال نانو نتایج دلگرم کننده ای نسبت به نتایج جریان هموژن به همراه دارد. در این پژوهش ابتدا رابطه ا جهت ضریب رسانایی پخشی معرفی شده و تلاش شده است جریان سیال نانو با بهره گیری از الگوی پخش در داخل یک لوله به صورت عددی حل شود. کارایی مدل ارائه شده در مورد سیال نانو شامل ذرات اکسید آلومینیوم در آب بررسی شده است.