سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد تاب – کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ایلام، کمیته تحول و بهره وری
سیدمهدی ویسه – کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده:

به نظر میرسد با توجه به شتاب تغییر و تحولات علمی، جهانی شدن، افزایش شدت رقابت وتوسعه مراکز آموزش عالی دانشگاه ها بدون الگوی برنامه ریزی استراتژیک نمی توانند آینده ای پر بار داشته باشند و با چالش های پیش رو مقابله نمایند. در اینمقاله ضمن بررسی ادبیات موضوع و تعریف مفاهیم ومطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص برنامه ریزی استراتژیک و همچنین مطالعه تطبیقیچندین دانشگاه خارج کشور و دانشگاه های دولتی داخل کشور به منظور دست یابی به یک الگوی مناسب در خصوص چگونگی تدوین استراتژی تلاش گردید به ۲ سولا اساسی شامل :
۱٫ بررسی مدل مناسب تدوین استراتژی در اموزش عالی
۲٫ بررسی جایگاه تفکر استراتژیک در اموزش عالی پاسخ داده شود و همچنین مطابق تئوریهای مدیریت استراتژیک با الگوبرداری مدل مناسبی جهت تدوین استراتژی در اموزش عالی کشور ارائه گردد.