سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمد رسولی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک مدل برای پی شبینی شرایط هندسی خطوط راه آهن با استفاده از شبکه های عصبی ارایه شده است. به عنوان مطالعه موردی حدود ٦٠ کیلومتر از خطوط راه آهن تهران-اراک مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای شرایط هندسی خط با استفاده از گرافهای خروجی ماشین انداز هگیری خط برای دو مقطع زمانی برداشت شدند. با استفاده از اطلاعات حاصله از این گرافها، مدل شبکه عصبی برای پی شبینی شرایط هندسی خط پرداخته شد وکارایی مدل مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی با مدل موجود پیش بینی شاخص کیفیت خط نشان داد که شبکه های عصبی بهتر از مدل موجود می توانند شرایط هندسی خط را پیش بینی کنند.