سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش اسماعیلی – دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
ژان لوک بوشه – آزمایشگاه LMTG دانشگاه پول ساباتیه تولوز کشور فرانسه

چکیده:

مطالعه فابریکهای مغناطیسی توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران) با استفاده از تکنیک انیزوتروپی خود پذیری مغناطیسی(AMS) بر پایه نتایج حاصل از آنالیز ۷۵۰ نمونه تهیه شده از ۱۶۱ ایستگاه از لیتولوژ یهای اصلی توده بهمنظور تعیین مدل ژئودینامیکی تشکیل آن موضوع این مطالعه است. نتایج حاصل نشان دهنده توزیع یکنواخت فولیاسیون مغناطیس (با شیب نزدیک به قائم) و لیناسیون مغناطیسی (با شیب کم) در یک وسعت چند صد کیلومتر مربعی است. این وضعیت مؤید تغییر شکل توده در طی جایگیری در زمان قبل از تبلورکامل ماگما و همچنین بلا فاصله بعد از تبلور کامل آن است. فابریکهای با استرایکN-S اولیه متعاقبا تحت تاثیر یک زون برشی قرار گرفته و الگوی S شکل در مقیاس توده را موجب شده است. این زون برشی با جهتWNW-ESEو ریز ساختهای میلونیتی تا سابمیلونیتی یک کوریدور را در بخش میانی توده تشکیل داده است.