مقاله مدل ژئوپليتيکي امنيت منطقه اي: مطالعه موردي خاورميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۵۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مدل ژئوپليتيکي امنيت منطقه اي: مطالعه موردي خاورميانه
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه منطقه اي
مقاله امنيت منطقه اي
مقاله ژئوپليتيک
مقاله مدل ژئوپليتيکي
مقاله خاورميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه گرايي از اواخر دهه ۱۹۸۰ در سياست جهاني و تئوريهاي روابط بين الملل نمود بارزي يافت اما ادبيات مطالعات منطقه اي و بويژه امنيت منطقه اي مدل مورد نياز را براي تحليل امنيت منطقه اي ارایه نمي نمايد. از اين منظر هدف مقاله ارایه چارچوب يا مدل تحليلي امنيت منطقه اي است. اصولا در سيستم پيچيده درک امنيت واحدها بدون توجه به شبکه منطقه اي امکان پذير نمي باشد. به اين دليل مقاله بر اساس تئوري شبکه و همچنين پاراديم ژئوپليتيک، مدلي را طراحي مي نمايد که درک پيچيدگي هاي امنيت منطقه اي را امکانپذير ساخته و چگونگي ارتباط اجزا متفاوت آن با يکديگر را نشان مي دهد. سرانجام نيز شبکه خاورميانه به عنوان يک نمونه موردي تجزيه و تحليل خواهد شد.