سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی بابایی – واحد مهندسی صنایع شرکت لاستیک پارس، کارشناس واحد مهندسی صنایع

چکیده:

برنامه ریزی خطی شاخه ای از یک مبحث کلی تحت عنوان تحقیق در عملیات Operation Research می باشد که عبارت است از مجموعه ای از مدل ها و تکنیک های کمی که از طریق روش های علمی مدیران را در امر تصمیم گیری یاری می دهد. هر مدل برنامه ریزی خطی شامل لوازمی است که عبارتند از: متغیرها، محدودیت ها و تابع هدف. در این مقاله متغیر مساله(Xi) به عنوان الگوی برش i ام با ضایعات صفر در نظر گرفته می شود. محدودیتهای xi مساله باتوجه به میزان تولید روزانه هر نوع چیفر و فیلیپر و تابع هدف عبارت است از استفاده از حداقل تعداد الگوها به نحوی که بتوان محدودیت های را ارضا نمود. در نهایت پس ازحل مدل توسط نرم افزار lingoّ به ارائه تحلیلی در ارتباط با نتایج بدست آمده پرداخت شده است.