مقاله مدل کاربست مديريت دانش در سازمان هاي دولتي ايران، چالش ها و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مدل کاربست مديريت دانش در سازمان هاي دولتي ايران، چالش ها و راهکارها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله سازمان هاي دولتي ايران
مقاله مدل مديريت دانش
مقاله مولفه هاي کليدي مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، آسيب شناسي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي و ارايه راهکارهاي کاربردي براي بکارگيري و ارتقاي است. پژوهش با اين سوال اساسي شروع مي شود که چگونه مي توان دانش را در سازمان هاي دولتي مديريت نمود؟ از روش انگاره نگاري مفهومي براي انجام اين پژوهش استفاده شده است. در اين راستا، پژوهش به بررسي عوامل موثر بر مديريت دانش در سازمان هاي دولتي پرداخته و ضمن شناسايي ۵۱ شاخص به عنوان مولفه اي اثرگذار بر مديريت دانش در سازمان هاي دولتي ايران، اين مولفه ها را در قالب سه دسته از عوامل طبقه بندي نمود: که عبارتند از: عوامل سازماني، عوامل محيطي و شهروندان. اين بررسي ها بر مطالعه و بررسي دقيق مباني نظري و آراي ۱۷ نفر از اساتيد مديريت دانش در ايران مبتني بوده است. اثرگذاري اين عوامل در مدل پيشنهادي بر اساس تجزيه و تحليل هاي انجام گرفته که با کمک نرم افزارهاي lisrel وStella  انجام گرفته است، مورد تاييد قرار گرفت.