سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره عاصی – فارغ التحصیل کارشناسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر
فرزین فربخش – سرپرست کامپیوتر و خدمات فنی، امور معدن مجتمع مس سرچشمه
سیدحسن خوشرو – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

طراحی معدن روباز نیاز به بررسی متغیرهای بیشماری دارد که این پارامترها روباط بسیار پیچیده ای با هم دارند. ارائه یک طرح بهینه برای استخراج نیاز به بررسی تلفیقی روشهای مختلف معدنکاری، تجهیزات مورد استفاده و هندسه کانسار دارد. اقتصادمعدن یکی از عوامل مهمی استکه می تواند نقش بسیار حیاتی و موثری در تولید ایفاکند و لذا یک طرح بهینه بستگی تام به بررسی دقق مسائل فنی و اقتصادی دارد. در مقاله ای که تقدیم می شود با توجه به برنامه ای که تهیه گردیده است، روشی پیشنهاد شده که در عین پارامتریک بودن، امکان بررسی ترکیبهای مختلف در انتخاب ماشین الات بارگیری و حمل راجهت بهینه سازی فنی و اقتصادی طرح های معدنی، فراهم می سازد.
مراحل تهیه نرم افزار:
– تشکیل بانک جامع اطلاعاتی ماشین آلات بارگیری و حمل در معادن روباز بصورت تحقیق و جمع آوری اطلاعات از کاتالوگها، مجلات معدنی و سایتهای اینترنتی کارخانجات سازنده ماشین آلات با امکان بروز رسانی یا افزودن مدلهای جدیدماشین آلات.
– انتخاب ماشین آلات با توجه به پارامترهای معدنکاری (سیکلهای بارگیری و باربری، جنس مواد ، ظرفیتهای تولید، استهلاک، سرمایه گذاری ، عمر مفید ، نرخ بهره ، هزینه های عملیاتی و شرایط محیط کار)
– امکان مقایسه ترکیبهای مختلف ماشین آلات حمل و بارگیری بصورت جداول مقایسه ای و نمودارهای متنوع آماری.