سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

ابراهیم امیری تکلدانی –

چکیده:

طراحی و انتخاب مقطع بهینه برای یک سد انحرافی به دلیل وجود محلهای مناسب متفاوت و همچنین امکان استفاده از طولهای مختلف در هر محل مستلزم محاسبات بسیار طولانی و خارج ازحوصله می باشد. مدل کامپیوتری TABDAM قادر است مجموعه محاسبات مورد نیاز جهت احداث سدهای انحرافی با طولهای مختلف درمحلهای متفاوت را انجام دهد و بهترین گزینه را انتخاب نماید. بدین منظور ابتدا ابعاد مقطع اصلی سد، حوضچه آرامش، دیواره های آب بند و کف بند بالا دست برای طول های مختلف در هر محل محاسبه شده و پس از انتخاب مناسبترین طول برای محل مورد نظر، نتایج به دست آمده با نتایج سایر محلها مقایسه می گردد و در پایان گزینه نهایی انتخاب می شود. همچنین نتایج محاسبات هیدرولیکی، پایداری واقتصادی سد ارائه می گردد که در تهیه دفترچه محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد.