سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فردین ابدالی محمدی – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه لرستان، ایران
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صن

چکیده:

الگوریتمهای کلونی مورچه ها ١ گروهی از الگوریتم های بهینه سازی می باشند که از کاوش مورچه ها برای غذا در طبیعت الهام گرفته – اند . در این ا لگوریتمها تعدادی عامل که همان مورچه ها می باشند به منظور یافتن راه حل مناسب فضای راه حل ها را جستجو می – کنند . از طرف دیگر اتوماتای یادگیر یک مدل انتزاعی است که تعداد محدودی عمل را می تواند انجام دهد . هر عمل انتخاب شده توسط محیطی احتمالی ارزیابی می گردد و پ اسخی به اتوماتای یادگیر داده می شود . اتوماتای یادگیر از این پاسخ استفاده نموده و عمل خود را برای مرحله بعد انتخاب می کند و از این طریق کارایی خود را بهبود می بخشد . در این مقاله در ابتدا نشان داده می شود که الگوریتمهای کلونی مورچه ها را می توان با مجموعه ای از اتوماتاهای یادگیر که با یکدیگر در تعامل هستند مدل کرد و سپس با استفاده از مجموعه ای از اتوماتاهای یادگیر الگوریتمی برای حل مسالة مسیریابی در شبکه های کامپیوتری ارایه می گردد . از طریق شبیهسازی کامپیوتری کارایی الگوریتم ارایه شده مورد بررسی قرار میگیرد .