سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله روانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا مسچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جواد رجبی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی کاوه – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

رفتار ترمومکانیکی فولاد آلیاژی AISI 4340 بکمک دیلاتومتری ۸۰۵A/D بر اساس منحنی های سیلان حقیقی تحلیل گردیده است. در این رابطه بر اساس ترسیم شماتیک نرخ کارسختی بر حسب تنش و تعیین نقاط عطف نمودار نقطه بحرانی شروع تبلور مجدد دینامیکی متمایز گردید. بر اساس بررسی های ریزساختاری صحت وقوع تبلور مجدد دینامیکی در شرایطی که نمودار رفتار بازیابی دینامیکی را از خود نشان می داد مشخص گردید. با این ترتیب با استفاده از مدل ارایه شده تنش سیلان پس از نقطه پیک در مقادیر کرنش بیشتر پیش بینی و محدودیت کرنش تعمالی دستگاه رفع گردید. بر اساس نتایج کار تحقیقی اخیر اکثر قریب به اتفاق سیکلهای ترمومکانیکی اعمالی اگر چه در ظاهر رفتار بازیابی دینامیکی را به نمایش می گذارند بر طبق مدل ارائه شده در مقادیر کرنش بیشتر در نهایت به حالت تبلور مجدد دینامیکی منجر می گردند.