سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل فلاح چولابی – دانشکدة برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد شکرالهی مغانی – دانشکدة برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حیدرعلی طالبی – دانشکدة برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از مواردی که در مدل کردن دقیق رفتار ماشین های الکتریکی اهمیت دارد چگونگی مدل کردن رفتار مواد مغناطیسی بکار رفته در آنهاست . تقریباً همة مواد فرومغناطیسی رفتاری از خود نشان می دهند که تحت عنوان هیسترزیس مغناطیسی شناخته می شود . مدل هایی که براساس رفتار فیزیکی مواد فرومغناطیسی برای پدیدة هیسترزیس ارائه شده است، نظیر مدل Preisachاغلب دارای چنان پیچیدگی هستند که نیاز به حافظه کامپیوتری زیاد و همچنین زمان طولانی محاسبات دارندبه همین دلیل اغلب برای نرم افزارهای طراحی مناسب نیستند چه اینکه ممکن است در این نرم افزارها لازم باشد برای بدست آوردن طرح بهینه تعداد زیادی از پیشنهادهای طراحی در مدت زمان قابل قبولی تحلیل شوند . به همین دلیل استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روشی که در ضمن داشتن دقت مناسب از سرعت بالایی نیز برخوردار است و همچنین نیاز به حافظة کامپیوتری کمی دارد می تواند جایگزین مدل های دیگر شود . در این مقاله مدلی برای هیسترزیس مغناطیسی به کمک شبکه عصبی چند لایة پیشخور ارائه شده است که می تواند علاوه بر حلقه هیسترزیس اصلی همة حلقه های داخلی را نیز مدل کند . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این مدل مطابقت خوبی با مدل دقیق Preisach دارد .