سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر اسدی – دکتری هیدروژئولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه‌ ای خراسان جنوبی

چکیده:

دشت بزمان-سردگال با وسعت حدود ۷۳۳۴ کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران و شمال فرورفتگی‌ هامون جازموریان در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. مهمترین و تنها منبع آبی دائم مورد استفاده در دشت، آبخوان آبرفتی منطقه است که عمدتاً از طریق چاههای حفر شده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. خشکسالی و استحصال بی‌رویه، موجب افت تراز آب در آبخوان شده است. توجه به نقش آب در روند توسعه اقتصادی-اجتماعی منطقه، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی استحصال از سفره، اهمیت شناخت خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان مذکور و به تبع آن استفاده بهینه از منابع آبی را مشخص می‌نماید. بنابراین جهت نیل به هدف مذکور، تهیه مدل ریاضی آبخوان، مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پس از انتخاب الگوریتم و بسته نرم‌افزاری (V.Modflow) و اینترفیس GMS، اقدام به تهیه مدل تفهیمی (Conceptual Model) و شبیه‌سازی آبخوان گردید. مدل پیشنهادی بر اساس دوره زمانی یک ماهه (مهر ۱۳۸۵) در دوره پایدار برای چاه‌های مشاهده‌ای موجود در دشت کالیبره گردید.