سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جواهردشتی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از صورت تعمیم یافته قانون دوم فیک و با فرض رکورد نسبی سیال در درون سیستمی که در آن خوردگی میکروبی تاحالت تشکیل تاول پیشرفته است، مدل ریاضی توضیح مکانیسم احتمالی نفوذزیست کش به درون تاولهای میکروبی روی سطوح فلزی و محاسبه مقدار زیست کش موجود در زیر تاول بررسی شده است.