سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ستاره – گروه فیزیک، دانشگاه کردستان

چکیده:

گاز چاپلین تعمیم یافته را به عنوان انرژی تاریک بر همکنشی به کار می گیریم و معادله حالت برای چگالی انرژی این گاز را در جهان نا تخت بدست می آوریم. با انتخاب مقدار منفی برای B خواهیم دید که (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) متناظر با جهان تحت سیطره انرژی تاریک فانتوم می باشد.