سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرمهدی سیدرحیمی نیارق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا قوامی ربابی – دکتری ژئوشیمی اکتشافی دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی عضو هیئت علمی دا

چکیده:

یکی از اهداف استفاده از روش های مدل گذاری داده های ژئوشیمیایی، تفکیک آنومالی از زمینه می باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی محدوده آنومال عناصر همراه کانی سازی طلا، از نمونه های برداشتشده رسوبات آبراهه ای کمک گرفته شده است. عنصر As با توجه به ارتباط ژنتیکی نزدیک با طلا و عنصر B به جهت بررسی رفتاری متفاوت با As به عنوان نمونه انتخاب و تجزیه و تحلیل گردیده است. مدل گذاری داده های نمودار احتمال مبین این امر است که عنصر As در دو فاز بعد از پراکندگی در سنگ افزایش غلظت یافته است. نتایج این روش نیز مقادیر آنومال این عنصر را با دقت بالایی از مولفه سین ژنتیک تفکیک می نماید. عنصر B از رفتار نرمال پیروی نموده و در کرانه بالا به طور جزیی انحراف نشان می دهد. رفتار این عنصر کاملا متمایز از As بود و بنظر نمی رسد که روند فرآیند کانی سازی اثر قابل ملاحظه ای بر روی ان داشته باشد.