سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتو
مهدی بیگدلی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتو

چکیده:

اگرچه مدلهای محاسباتی زیادی توسط محققین برای بررسی و مطالعه رفتار ترانسفورماتور ها ارائه شده اند. اما هنوز یک مدل که تواما قابلیتهای زیر را داشته باشد در مراجع دیده نمی شود:
۱- پارامترهای مدل را بتوان از روی ابعاد هندسی محاسبه نمود و لذا وارد کردن اثر یک عیب امکان پذیر بوده و نیازی به اندازه گیری های پر هزینه نباشد.
۲- دقت مدل در محدوده فرکانسی حالتهای گذرای متوسط (تا ۲۰۰Khz) قابل قبول باشد.
۳- مدل ساده باشد به طوری که شبیه سازی با آن سریع و راحت انجام پذیرد و
۴- به کارگیری آن به طوری یک دو قطبی در تحلیل شبکه میسرباشد.
چنینمدلی در اینمقاله با عنوان مدل گذرای ساده پیشنهاد می گردد. میزان دقت و اعتیار مدل نیز با بکارگیری یک ترانسفورماتور سهفاز ۶۳۰۰/۴۲۰V , 2/5MVA که سیم پیچی فشار قوی آن بشقابی و سیم پیچی فشار ضعیف آن لایه ای است ، نشان داده می شود.