سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کاوه محمد سیروس – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک
محمد رحیمی مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه تربیت مدر
محسن پورسیدآقایی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه اهن دانشگاه علم وصنعت ایران و رئیس ه

چکیده:

فاکتورهای بحرانی موفقیت و شایستگی های سازمانی، از ارکان جدایی ناپذیر نظام های مدرن مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به شمار می روند. از یک طرف، یکی از ارکان سیستم های مشهور مدیریت عملکرد استراتژیک (از جمله کارت امتیازات متوازن)، شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت و مشخص کردن جایگاه آن در کارت امتیازی شرکت است [۶] و فاکتورهای بحرانی موفقیت، استراتژی های کوتاه مدت سازمان را تدوین می کنند و از طرف دیگر، شناسایی شایستگی های کی از منابع تدوین استراتژی های اصلی سازمان بوده و سازمان را به سوی یک شایستگی محوری هدایت می کند.
بسیاری از استراتژیست ها با درک کلیات و مفاهیم فاکتورهای بحرانی موفقیت و شایستگی ها و بر پایه قضاوت های ذهنی و تجربی، به ارائه رویکردهایی در زمینه استخراج فاکتورهای بحرانی موفقیت و شایستگی ها می پردازند [۷]. عدم وجود یک مدل جامع، کامل و سیستماتیک ، به طوری که اولاً با سایر اجزای نظام مدیریت استراتژیک هماهنگ باشد و ثانیاً بصورت یکپارچه وهمزمان به شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت و شایستگی ها بپردازد و ثالثا اجرایی و کاربردی باشد [۶]، محرک اصلی انجام این تحقیق علمی – کاربردی به شمار می رود. در طراحی مدل جدید سعی شده است تا به انجام تعدیلاتی، شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت وشایستگی های استراتژیک بومی سازی شود. لذا جایگاه اصلی این مدل در مدل مدیریت استراتژیک مبنا که برای شرکت های ایرانی طراحی شده است، بصورت یکپارچه تعیین می گردد.
نتایج حاصل از مطالعات میدانی و تطبیقی منجر به توسعه یک مدل یکپارچه گردید که در این مطالعه بصورت نقشه راهنما ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با ارائه مفاهیم کلی فاکتورهای بحرانی موفقیت و شایستگی های استراتژیک، به ارائه مدل جدید استخراج آن ها پرداخته و نتایج کاربردی حاصل از اجرای این مدل را در شرکت قطارهای مسافری رجاء ارائه دهد.