سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژیلا راهپیما – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد
سالار باهر –
هدی حکمت آرا –

چکیده:

در این مقاله نظریه ای برای انتشار مدهای پلاسمون-پولاریتون تبیین شده که در آن پلاسمون ها با امواج ال کترومغناطیسی در یک ساختار ابرشبکه ای جفت می شوند. لایه های ابرشبکه، با یک نیمرسان ای آلاییده یا یک فلز که تابع دی الکتریک آن حقیقی، همسانگرد ، وابسته به فرکانس و غیرخطی از نوع کر است مشخص می شوند . نتایج عددی بیان می کنند وجود توابع دی الکتریک غیرخطی وابست ه به فرکانس باعث ایجاد شاخه های چندگانه در منحنی پاشندگی مدهای پلاسمون- پولاریتون می شود . پارامترهایی که این م د ها را تغییر می دهند بردار موج، ضخامت و ضریب غیرخطی هر لایه است که با افزایش این پارامترها منحنی ها به سمت چپ حرکت کرده و شاخه ها بدون تغییر دادن رنج منحنی ها افزایش می یابند.