سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دا
بهروز رضایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دا

چکیده:

مدهای نقص لایه ای در یک بلور فوتونی دو بعدی با شبکه مربعی از حفره ی هوا در زمینه سیلیکون با استفاده از روش ابر سلول بر پایه روش بسط موج تخت بررسی می شود . لایه نقص ایجاد شده در بلور فوتونی به صورت لایه ای از جنس بلور مایع فرض می شود . که مابین دو بلوک از بلور فوتونی دو بعدی ساندویچ شده است . نتایج محاسبات نشان می دهد که مدهای نقص به دلیل تغییر ضریب شکست بلور مایع تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی قابل کنترل است .