مقاله مدواژه ها و عبارت هاي مد در زبان هاي پارسي و آلماني: مدواژه ها و عبارت هاي مد همگاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مدواژه ها و عبارت هاي مد در زبان هاي پارسي و آلماني: مدواژه ها و عبارت هاي مد همگاني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مد
مقاله مدواژه
مقاله عبارت مد
مقاله واژه کهنه
مقاله واژه ميرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي روستا حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين جستار به واژگان و عبارت هايي مي پردازيم که در يک بازه زماني به دليل هاي ويژه اي در زبان گفتاري يا نوشتاري شهروندان يک مرز و بوم فراگير، يا به گفته اي ديگر «مد» مي شوند و سپس کاربرد و تاثيرشان با گذشت زمان دگرگون مي گردد يا از ميان مي رود. ما چنين واژگان و عبارت هايي را به ترتيب «مدواژه» و «عبارت مد» مي ناميم. پيشينه پژوهش درباره مدواژه در کشور آلمان به سده نوزدهم ميلادي باز مي گردد و از آن هنگام کتاب ها و جستارهاي بي شماري در اين حوزه نوشته شده اند، اما در قلمروي زبان پارسي تا کنون پژوهشي ويژه در اين زمينه انجام نشده است. بنابراين نخست تلاش مي کنيم تا گزيده اي از ديدگاه هاي برخي از زبان شناسان آلماني را در اين باره گرد آوريم. ما اين دو مفهوم را در يک گروه بندي ويژه دو بخش مي کنيم؛ «مدواژه ها و عبارت هاي مد همگاني» که دربرگيرنده همواژه هاي مد در زبان ملي درصد بالايي از مردم مي باشند و «مدواژه ها و عبارت هاي مد در زبان جوانان». پژوهش کنوني را به بخش نخست کرانمند مي کنيم و براي دستيابي به هدف بنيادين خود که همانا ارايه شناختي کمابيش گويا از گوهره مدواژه، بررسي سرچشمه هاي پديدارشدن آن و نيز داوري درباره سودرساني يا آسيب رساني آن به زبان است، مي کوشيم تا از نمونه هاي روشنگرانه در گستره زبان هاي پارسي و آلماني به همراه يک ارزيابي برابرسنجشي ميان آن دو بهره بگيريم.