مقاله مديريت استرس مبناي ارتقا بهره وري دانشگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مديريت استرس مبناي ارتقا بهره وري دانشگران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله دانش
مقاله بهره وري
مقاله دانشگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب ما از اين نكته كه استرس كاركنان، مساله فزاينده اي در سازمان هاست، اطلاع داريم، معمولا آنها بر اثر تراكم و پيچيدگي كاري بالا، و الزام به ساعت هاي كار طولاني تر به دليل كوچكي در سازمانشان، پريشان مي شوند. اين پريشاني در قالب استرس در بين افرادي كه كار دانشي مي كنند (دانشگر) بيشتر است چرا كه ماهيت كار دانشي مبتني بر پيچيدگي و تمركز بالا است، از طرفي ديگر روز به روز تعداد دانشگران بيشتر مي شود بطوري كه چالش هزاره سوم مربوط به دانشگران و بهره وري آنها مي باشد. ازآنجاييكه تنش ايجاد شده در دانشگران باعث برهم زدن توازن بين شغل و شاغل در سازمان مي شود، بطور مستقيم در توليد و ارتقا سطح دانشي كاركنان و سازمان تاثير دارد لذا مي توان گفت با بهره وري دانشگران نيز رابطه دارد در اين مقاله سعي بر آنست تا ضمن بررسي علل و پيامدهاي استرس و در پي آن تمركز بر اين مطلب كه دانشگران و سازمان ها در جهت كاهش اين استرس چه تمهيداتي را به كار ببرند، تا بتوان بهره وري دانشگران را ارتقا داد، نگاهي خواهيم داشت. در نهايت موارد فوق در شركت آلوپن مورد بررسي قرار مي گيرد.