مقاله مديريت استرس مديران و كاركنان سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: مديريت استرس مديران و كاركنان سازمان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله مديريت استرس
مقاله تنيدگي روحي
مقاله استرس شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي فرهمند ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشتغال براي ادامه زندگي و بقاي جامعه ضرورتي اجتناب ناپذير است و زندگي هر فرد از طريق کار کردن تامين مي شود و خود کفايي هر کشور به ميزان و نوع عملکرد شاغلين آن بستگي دارد. تحقيقات متعدد مويد اين واقعيت است که اولا با افزايش بيکاري، فساد شدت مي يابد و ثانيا اشتغال مناسب و رضايت شغلي موجب نشاط و شادابي انسان مي گردد. کار از يك سو مي تواند شماري از نيازهاي اساسي انسان هم چون پرورش روح و جسم، برقراري ارتباط اجتماعي، ايجاد حس ارزشمندي، اعتماد به نفس و شايستگي را ارضا نمايد اما از سوي ديگر ممكن است منبع اصلي بروز استرس نيز باشد.
استرس در مديريت رفتار سازماني از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و از آن جايي كه شرايط كار دايما درحال تغيير است، اين بحث همواره با درجات مشخصي در رابطه با مسايل مرتبط با كار در سازمان ها وجود دارد و در چند دهه اخير آهنگ حركت زندگي شتاب بيشتري گرفته و تحولات در دنياي كار به صورت جدي تري خود نمايي نموده است. اگر چه عده اي از صاحبنظران، استرس را الزاما مخرب نمي دانند اما اكثر پژوهشگران معتقدند كه آن برهم زننده بهداشت رواني است و در شرايط فعلي سازمان ها، يكي از مشكلات مديران مي باشد كه تا حدود زيادي بازدهي و بهروري را كاهش داده و سبب مشكلات رفتاري و تعارض شده که در اين پژوهش به منظور بررسي زمينه هاي سازماني پديد آورنده استرس و ارايه راهکارهاي کاهش آن، پس از جمع آوري داده هاي مورد نياز نتيجه گيري شد که از نظر مديران و کارکنان شاغل در سازمان ها، قوانين و دستورالعمل ها، ساختارسازماني و شرايط شغلي نامناسب بر بروز فشارعصبي تاثير مثبت دارند.