مقاله مديريت انتظامي از ديدگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن با ديدگاه هاي حضرت علي (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۹۲ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: مديريت انتظامي از ديدگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن با ديدگاه هاي حضرت علي (ع)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت انتظامي اسلامي
مقاله امنيت
مقاله مديريت انتظامي امام خميني (ره)
مقاله مديريت انتظامي حضرت علي (ع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريتي انتظامي بايد متناسب با شئونات مذهبي و دين مبين اسلام و برگرفته از تعاليم اسلامي قرآن کريم و ائمه معصومين باسد تا ضمن بر قراري نظم و امنيت و آرامش شهروندان، بر اساس اصول ارزشي اسلامي، مديريتي مطلوب بر اين حوزه اعمال شود. نوع پژوهش کاربردي و روش آن تاريخي (اسنادي) است. داده هاي پژوهش از طريق فيش برداري از کتب، مقالات و پايان نامه ها جمع آوري شده است. شاخص هاي بررسي پژوهش بر اساس اصول پنجگانه مديريتي (برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و رهبري، نظارت و کنترل) است. سوال اصلي تحقيق «وجوه اشتراک و افتراق (در سطح تاکتيک ها) الگوي مديريت انتظامي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و حضرت علي (ع) کدامند؟» مي باشد و نتيجه حاکي از اين است که ديدگاه هاي حضرت امام خميني (ره) برگرفته از ديدگاه هاي حضرت علي (ع) بوده و بر اساس اصول علمي مديريت کاملا منطبق بوده و در عمل با اصول مورد نظر حضرت علي (ع) هم ترکيب شده است. حضرت علي (ع) نيز اصول علمي مديريت انتظامي را رعايت مي نموده اند اما به صورت مدون امروزي نبوده است و در عمل اين اصول را اصول اخلاقي دين مبين اسلام و اصول مديريت توام اجرا مي نموده اند. متغيرهاي زماني و مکاني بر اصول مرود اشاره تاثيري نداشته و در هر زمان و هر مکان قابليت اجرا داشته و در سطح تاکتيکي به وجوه افتراقي چون عدم کاربرد ظاهري اصول مديريت، تاکيد بر جنبه هاي خاص توسط حضرت علي (ع) برخورد مي نماييم که افتراق در تاکتيک به حساب مي آيد. فقط مقتضيات فرهنگي، پيچيدگي ها و پيشرفت هاي علمي، فرهنگي، سياسي اقتصادي و ابزار مديريت جوامع امروزي با جوامع دوران صدر اسلام بر تاکتيک هاي اجراي اين اصول تاثير گذاشته و موجب افتراق تاکتيکي اصول مورد اشاره متناسب با شرايط و مقتضيات شده است. در پايان الگويي از اصول مشترک مديريت انتظامي منطبق بر ديدگاه هاي امام خميني (ره) و حضرت علي (ع) ارايه گرديده است.