مقاله مديريت انرژي در صنايع ايران: مطالعه موردي: رابطه علي بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده صنايع کوچک (SSI) (49-10 نفر کارکن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مديريت انرژي در صنايع ايران: مطالعه موردي: رابطه علي بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده صنايع کوچک (SSI) (49-10 نفر کارکن)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي
مقاله برق مصرفي
مقاله ارزش افزوده
مقاله صنايع کوچک
مقاله پانل ديتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تجويدي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران از جمله کشورهاي غني از لحاظ انرژي است. اين منابع عظيم در صورتي مي توانند به عنوان يک عامل مهم در توليد و توسعه اقتصادي به شمار روند که استفاده بهينه و مناسب از آن ها به عمل آيد. کارگاه هاي صنعتي بخش قابل توجهي از مصرف انرژي را در ايران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخير، با پيشرفت فن آوري توليد و کارايي مصرف انرژي، انرژي هاي با کيفيت بالا مانند الکتريسيته، جايگزين سوخت هايي با کيفيت پايين مانند زغال سنگ و چوب شده اند. اين تغيير در ترکيب استفاده از حامل هاي انرژي در صنايع، ضرورت بررسي ارتباط بين مقدار انرژي مصرفي و رشد ارزش افزوده را مورد تاکيد قرار مي دهد. در اين مقاله، تلاش شده است تا رابطه بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده محصولات توليد شده در صنايع کوچک (SSI)، بر اساس الگوي داده هاي تابلويي در بازه زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۳ مورد بررسي قرار گيرد. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر جمع آوري آمار و اطلاعات، تحليلي است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده صنايع کوچک (۴۹-۱۰ نفر کارکن) يک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به اين رابطه، افزايش مقدار حامل انرژي (برق مصرفي) مي تواند محرک براي فعاليت هاي اقتصادي باشد و هم چنين به عنوان نهاده مهم در کنار ساير نهاده هاي توليد، موجب افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي در صنايع شود.