مقاله مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)؛ رويکردي خلاق در توسعه پايدار (سرمقاله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۵ در سلامت كار ايران از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)؛ رويکردي خلاق در توسعه پايدار (سرمقاله)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرن اخير نظريه همبستگي متقابل پديده ها، يا نگرش سيستمي، مورد توجه و تاکيد بسياري از متفکرين بصورت شبکه اي از پيوندهاي متقابل تشکيل شده است که جملگي پديده ها و رويدادهاي آن با يکديگر تعامل دارند و از اين جهت هر کار بايد طوري سازمان داده شود که اعضاي متشکله آن به نحوي تحت يک ارتباط سيستماتيک قرار داده شوند و بعنوان عضوي از يک کل عمل نمايند. بنابراين ديدگاه سيستمي يک راه و روش فکر کردن، نوعي جهان بيني و يک قالب ذهني خاص که چهارچوبي براي در نظر گرفتن عوامل محيطي داخلي و خارجي سيستم، به عنوان يک کل متشکل بدست مي دهد.