مقاله مديريت تراكم انتقال در بازارهاي رقابتي برق بر اساس برنامه ريزي مجدد بارهاي وقفه پذير توام با توليدکننده ها و بررسي نحوه تخصيص هزينه در انواع بازارهاي برق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مديريت تراكم انتقال در بازارهاي رقابتي برق بر اساس برنامه ريزي مجدد بارهاي وقفه پذير توام با توليدکننده ها و بررسي نحوه تخصيص هزينه در انواع بازارهاي برق
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تم هاي قدرت تجديدساختار شده
مقاله انتقال انرژي
مقاله بازار برق
مقاله تحليل حساسيت
مقاله مديريت تراكم
مقاله بارهاي وقفه پذير
مقاله تخصيص هزينه تراکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزيان محمدموسي
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي‌ حسين‌
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حركت سيستم هاي قدرت به سوي فضاهاي جديد اقتصادي و مديريتي، امروز فصل جديدي را در بهره برداري از اين سيستم ها گشوده است. يكي از مهمترين پيامدهاي اين حركت، استفاده عادلانه تمامي متقاضيان از شبكه انتقال، يعني دسترسي آزاد است. دسترسي آزاد به شبكه انتقال متضمن تحقق رقابتي سالم در تبادل است، اما به دليل امكان ايجاد تراکم در شبكه انتقال،ممکن است خود به مشكل اصلي در سيستم هاي جديد تبديل شود. امروز مطالعات گسترده اي در راستاي پيشگيري، كاهش و كنترل فني و اقتصادي اين پديده انجام مي شود که مديريت تراکم نام دارد و بسته به روشهاي به كار رفته براي تجديد ساختار، روشهاي اجراي آن بسيار متنوع است. در اين مقاله، پس از بررسي موضوع تراكم انتقال، مدل كامل تري (نسبت به مقالات قبلي) براي مديريت ايستاي کوتاه مدت تراكم ارايه خواهد شد. مبناي روش پيشنهادي، برنامه ريزي (ديسپچ) مجدد ميزان توان هاي حقيقي و راكتيو در شين هاي حساس شبكه بر اساس تعيين ضرايب توزيع (حساسيت) تراكم AC و دسته بندي شين هاي شبكه انتقال بر پايه اين ضرايب حساسيت و سپس ديسپچ مجدد بارهاي وقفه پذير (قابل برنامه ريزي) توام با ژنراتورها و منابع راکتيو است. در ادامه، روش پيشنهادي براي يكي از شبكه هاي استاندارد، آزمايش شده و در آن تحليل هزينه برطرف سازي تراکم و بررسي نحوه تخصيص آن، همراه با در نظر گرفتن ضرايب تعديل هزينه تغيير بارها متناسب با ضرايب توزيع تراکم در دو نوع بازار شامل «پرداخت مطابق پيشنهاد»  (PAB)و «قيمتگذاري يکنواخت» (UPR) بررسي شده است که نتايج عددي، كارامدي روش پيشنهادي را نشان مي دهد.