مقاله مديريت جهاني شدن: مطالعه موردي چين بين سالهاي ۲۰۰۸-۱۹۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: مديريت جهاني شدن: مطالعه موردي چين بين سالهاي ۲۰۰۸-۱۹۹۰
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت جهاني شدن
مقاله چين
مقاله توسعه
مقاله نظام بين الملل
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله تجارت خارجي
مقاله سازمان تجارت جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل مهم در دوره کنوني، مساله جهاني شدن است. اين پديده موجب فشردگي زمان و مکان شده است و در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و … جهان را متاثر ساخته است. اما بعد اقتصادي آن نسبت به ابعاد ديگرش مهم تر تلقي مي گردد به طوري که اين بعد نياز به مديريت دارد. يکي از کشورهاي در حال توسعه مانند چين رشد مطلوبي داشته است از سال ۱۹۹۰ با جهاني شدن همسو شده است و در حال مديريت آن است. موفقيت چين در مولفه هاي مهم جهاني شدن اقتصاد، روند رو به رشد اين کشور در راستاي کسب منافع ملي و استفاده از ابزارهاي اقتصادي خود در روند مديريت جهاني شدن به گونه اي مطلوبي بوده است به طوري که چين با استفاده از اين فرصت توانسته در زمينه هايي چون اصلاحات در قوانين داخلي براي سازگار شدن با روند جهاني شدن، کاعش فقر و نابرابري، رشد توليد ناخالص ملي، افزايش ورود سرمايه گذاري به کشور، به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمدن، گسترش تجارت خارجي و افزايش تراز پرداخت ها، چند برابر شدن حجم اقتصاد و مواردي از اين دست که به توسعه اقتصادي منجر شده است، موفق باشد. اگر چه اين کشور با مسايل و مشکلاتي روبرو است، با اين حال در مورد جهاني شدن چنان چه گفته شد مديريت موفقيت آميزي داشته است و کشورهاي جهان سوم و به عبارت بهتر کشورهاي در حال توسعه مي توانند از تجربه چين براي مديريت جهاني شدن و استفاده از فرصت هاي حاصل از آن به ويژه در بخش اقتصادي بهره برند.