مقاله مديريت دانش در سازمانهاي فكري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مديريت دانش در سازمانهاي فكري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله تجربه
مقاله سازمانهاي فكري
مقاله يادگيري سازماني
مقاله سازمان يادگيرنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به پوياييها و پيچيدگيهاي محيطي، سازماني و شغلي در ابعاد گوناگون علمي، فرهنگي، ارتباطي، اقتصادي، اجتماعي در عصر كنوني، سازمانهاي بعد از عصر اطلاعات، دانشگرا شده اند و دانش يك مزيت رقابتي براي آنها محسوب مي شود.
بديهي است كه سازمانهاي پيچيده جديد با توجه به ويژگيهاي مذكور، سخت نيازمند مديريت دانش هستند. در اين ميان، سازمانهاي فكري، مثل سازمانهاي مطالعاتي و تحقيقاتي، كه به شناسايي مسايل، خلق راهكارها و روشهاي حل موضوعات و انتشار آنها مي پردازند، بيشتر از هر نوع سازمان ديگر مقتضي توجه به اطلاعات و، بويژه توليد، مستندسازي، انتشار و ارزيابي و مرور دانش هستند. البته به تدريج مرز ميان سازمانهاي تحقيقاتي با سازمانهاي اجرايي برداشته و فاصله آنها كمتر خواهد مي شود و، در آينده نه چندان دور، بخشهاي اجرايي و فكري سازمانها در يكديگر ادغام مي شوند.
فرايندهايي همچون خلاقيت و نوآوري، حل مساله، تحقيق كردن، يادگيري و ارايه ايده، به عنوان موضوعات متداول در مديريت دانش در سازمانهاي تحقيقاتي قابل بررسي و مطالعه هستند. بنابر اين، در اين مقاله به ارايه چنين موضوعاتي در مديريت دانش (دانايي)، كه در سازمانهاي فكري قابل طرح است، پرداخته مي شود.
اين مقاله بر اساس يافته ها و تحقيقات انجام شده در زمينه طراحي الگوي يادگيري مستمر مديران و، همچنين، طراحي نظام مستندسازي، بررسي و انتشارتجربيات مديران، و با مطالعه يافته هاي محققان در سالهاي ۱۳۷۴ به بعد در زمينه مديريت دانش تدوين شده است.