مقاله مديريت دانش و راهبرد نوآوري در سازمان هاي دفاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم سياسي از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مديريت دانش و راهبرد نوآوري در سازمان هاي دفاعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله ميريت دانش فاعي
مقاله نوآوري
مقاله نوآوري دفاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: انعامي علمداري سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند اوج يافتن نقش دانش، نوآوري وفناوري هاي نوين در ايجاد مزيت هاي راهبردي واهميت يافتن ارزش منابع دانشي در اداره سازمان هاي پيشرو موجب شده است تا مقوله مديريت دانش در قلب خطوط راهبردي سازمان ها جاي گيرد. در عين حال موضوعيت مديريت دانش براي سازمان هاي دفاعي به دليل ماهيت دانشي، فناورانه و نوآورانه جنگ هاي امروزي از اهميت مضاعفي برخوردار است. از اين رو مقاله حاضر در نظر دارد تا ضمن پرداختن به چيستي و ابعاد کمتر شناخته شده مديريت دانش، مولفه هاي کليدي تاثيرگذار براين رشته نوظهور علمي را احصا نموده و در فرجام يافته هاي خود، تاثير گذار براين رشته نوظهور علمي را احصا نموده و در فرجام يافته هاي خود، تاثير حوزه جديد مديريت دانش را بر نوآوري در سازمان هاي دفاعي به طور عام و نوآوري هاي دفاعي به طور اخص ارايه نمايد.