مقاله مديريت دانش و كاربرد گروه افزارها در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مديريت دانش و كاربرد گروه افزارها در آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله گروه افزار
مقاله سيستم هاي اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان خان نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر مي رسد كه كانون مزيت رقابتي از تكنولوژي اطلاعات به سيستم هاي اطلاعاتي منتقل شده است. مزيت رقابتي محصول تكنولوژي اطلاعات نيست، بلكه مرهون سيستم هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي اساسي مديريتي است كه از آن بهره مي گيرند. هدف، تسهيل استفاده از اطلاعات در سازمان است. چنين مزيت هايي مي تواند ناملموس بوده و به مواردي همچون مهارت ها و تجربيات كاركنان و قابليت هاي سازگاري آنها با سازمان مرتبط باشد. هدف از مقاله، معرفي مديريت دانش، چرخه عمر و سبك هاي مديريت دانش، همچنين معرفي گروه افزارها و بيان ارتباط بين ويژگي ها و ظرفيت هاي گروه افزارها و مراحل فرآيند مديريت دانش مي باشد. عوامل زيربنايي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش با توجه به كاربرد گروه افزارها مورد بررسي قرار مي گيرند.