مقاله مديريت دشت هاي سيلابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مديريت دشت هاي سيلابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دشت سيلابي
مقاله مناطق سيل گير
مقاله قزل اوزن
مقاله HEC-GeoRAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري گلاله
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت هاي سيلابي رودخانه ها اراضي حاصل خيزي هستند که مورد توجه انسان قرار گرفته و انسان ها همواره خواستار توسعه اين مناطق مي باشند. از اين رو حفاظت و مديريت دشت هاي سيلابي امري ضروري است. در اين تحقيق جهت مديريت ۴٫۵ کيلومتر از دشت سيلابي رودخانه قزل اوزن اقدام به پهنه بندي خطر سيل با استفاده از امکانات مدل HEC-RAS، نرم افزار ArcView و الحاقيه آن با نام HEC-GeoRAS گرديد. به اين منظور نقشه هاي رقومي ۱:۱۰۰۰ پلان رودخانه تهيه گرديد و منطقه به ۱۱۸ مقطع عرضي تقسيم گرديد. از سوي ديگر اطلاعات هيدرولوژيکي جمع آوري و ضريب مانينگ به روش کاون تعيين گرديد. در نهايت نقشه هاي سطح و عمق سيل در ۷ دوره بازگشت۱۰۰ ,۵۰ ,۲۵ ,۱۰ ,۵ ,۲  و ۲۰۰ ساله تهيه گرديد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد که از کل مساحت تحت تاثير سيل ۲۰۰ ساله، ۸۶٫۱۴ درصد آن مستعد سيل گيري توسط سيل هاي زير ۲۵ سال مي باشد. همچنين نقشه هاي عمق سيل گيري به دست آمده دشت سيلابي مشخص نمود که از کل عمق متوسط سيل گيري در دوره بازگشت ۲۰۰ سال، ۵۷٫۲۹ درصد آن متعلق به دوره هاي بازگشت زير ۲۵ سال مي باشد.