مقاله مديريت رسانه اي بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مديريت رسانه اي بحران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افکار عمومي
مقاله بحران
مقاله رسانه
مقاله مديريت رسانه اي
مقاله نظام سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيچيده شدن جوامع انساني آثار متعددي در پي داشته است که از آن جمله مي توان به افزايش احتمال وقوع بحران هاي مختلف اشاره کرد. همين امر موجب شده است پرسش از الگوي مطلوب مديريت بحران به دغدغه اي جدي براي تمام نظام هاي سياسي تبديل شود. بر اين اساس، پژوهش در باب نقش عوامل مختلف در بحران، موضوعيت مي يابد و به طور مسلم «رسانه» يکي از مهم ترين اين عوامل است.
در اين مقاله، نويسنده با عطف توجه به ماهيت رسانه هاي نوين که امکان انحصار آنها را در شان ابزاري متعارف منتفي مي سازد، به بررسي جايگاه «رسانه» در مقام مديريت بحران پرداخته است. براي اين منظور، نظريه اي سه وجهي و جامع مبتني بر «رسانه ـ بحران ـ سرمايه اجتماعي» طراحي و عرضه و بر مبناي آن الگويي عملياتي طراحي شده است که سير تکوين، تحول و فعاليت بحران را شامل مي شود. در پايان نيز شش گزاره راهبردي که بايسته هاي فعاليت رسانه اي را در مقام مديريت بحران ها دربر مي گيرد، ارايه شده است.