مقاله مديريت ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي از طريق سوآپ نكول اعتباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۹۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مديريت ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي از طريق سوآپ نكول اعتباري
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانكداري اسلامي
مقاله ريسك اعتباري
مقاله مشتقات اعتباري
مقاله سوآپ نكول اعتباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بيوكي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريسك جزء جدانشدني صنعت بانكداري است. بانكداري اسلامي نيز به علت ماهيت خاص قراردادهاي اسلامي، افزون بر ريسك هاي متداول بانكداري با ريسك هاي منحصر به فردي رو به رو است. از جمله ريسك هاي بسيار متداول در بانكداري، ريسك اعتباري است كه روش ها و ابزارهاي گوناگوني جهت اندازه گيري و مديريت آن به كار برده شده است.
سوآپ نكول اعتباري يكي از مهمترين انواع مشتقات اعتباري است كه طي دو دهه گذشته به صورت وسيعي در بانكداري متداول با هدف مديريت ريسك اعتباري، مورد استفاده قرار مي گيرد. در مقاله حاضر با رويكرد فقهي به بررسي امكان استفاده از اين مشتقه اعتباري در بانكداري اسلامي پرداخته شده و نشان داده شده كه استفاده از آن به شيوه هاي گوناگون قابل تصحيح است.
در مقاله حاضر فرضيه امكان تطبيق سوآپ نكول اعتباري با قراردادهاي بيمه و ضمان بررسي و سرانجام بر اساس موازين فقه اماميه مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين با فرض سوآپ نكول اعتباري در قالب قرارداد جديد مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده كه به جهت رعايت شرايط عمومي صحت معامله ها، تصحيح آن به عنوان عقد مستحدث نيز امكان پذير است.