مقاله مديريت ريسک عملياتي در بانک هاي تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مديريت ريسک عملياتي در بانک هاي تجاري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک عملياتي
مقاله شاخصهاي اندازه گيري
مقاله مديريت ريسک
مقاله مديريت بانک
مقاله بانک تجاري
مقاله تجربيات بانک هاي خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري مجيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني قمي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريسک عملياتي و شيوه هاي مديريت آن، يکي از مباحث قابل توجه در صنعت بانکداري محسوب مي شود، که تاثيرات بالقوه اي بر عملکرد بانک ها و موسسات مالي دارد.
يکي از گامهاي اصلي مديريت ريسک عملياتي، اندازه گيري آن با هدف اندازه گيري سرمايه مورد نياز اين ريسک است که با توجه به حرکت بانک هاي کشور به سمت رعايت قوانين و استانداردهاي کميته بال ۲، اندازه گيري سرمايه مورد نياز براي ريسک عملياتي جهت مواجهه با بحرانها و همچنين اعمال آن در نسبت کفايت سرمايه بانک ها از اهميت خاصي برخوردار است.
براي اندازه گيري ريسک عملياتي و در نتيجه محاسبه سرمايه مورد نياز، سه رويکرد شاخص «پايه»، «استاندارد شده» و «پيشرفته»، وجود دارد که دو رويکرد پايه و استاندارد نسبت به رويکرد پيشرفته به اطلاعات کمتري نياز دارند؛ در صورتيکه در رويکرد پيشرفته نياز به بانک اطلاعاتي وسيعي از داده هاي مربوط به زيان است.