مقاله مديريت سرعت تحول و سعادت ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مديريت سرعت تحول و سعادت ملي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرزوها و خواهش هاي بلند همواره کانون همت مردان بوده است. آنان که روح بلند و همت والايي دارند و افق هاي دور را مي نگرند. پيداست که روح هاي کوچک و پست در پستوهاي پستي غنوده اند و هرگز به گوهر همت دست نمي يابند، «لا همّۀ لمهين».
مردان روزگار داراي همت اند و از آبشار همتشان آرمان خواهي فرو مي ريزد. آنان نخست جايگاه و هويت خويش را شناخته اند و به قدر و منزلت خود آگاهي يافته اند «الرجال». و به ميزان شناخت از قدر و اندازه هاي وجودي خود، قواره همت ايشان رفعت مي يابد.