مقاله مديريت سرمايه فکري ضرورتي براي سازمان هاي عصر دانايي محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مديريت سرمايه فکري ضرورتي براي سازمان هاي عصر دانايي محور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فکري
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه ساختاري
مقاله سرمايه مشتري
مقاله مديريت سرمايه فکري
مقاله اقتصاد دانايي محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركمالي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهورپرونده وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر اقتصاد مبتني بر دانش و در پي تغييرات وسيع اقتصادي – اجتماعي، موفقيت سازمان ها به کسب منابع مالي و مادي محدود نمي شود، بلکه منوط به دست يابي به سرمايه هاي نامشهودي است که به كمك آن ها مي توان به برتري رقابتي پايدار رسيد. در محيط راهبردي جديد، سازمان هايي پيشرفت خواهند کرد که خود را سازماني يادگيرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمايه فکري است، زيرا سازماني که قادر به افزايش سرمايه فکري خود نباشد، قادر به بقا نيست. ليکن علي رغم اهميت فزاينده سرمايه فکري به عنوان منبع حياتي برتري رقابتي سازمان ها، درک محدودي از آن وجود دارد. اين در حالي است که مديريت سرمايه فکري به مديران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، کنترل و حفظ يک منبع مستحکم مزيت رقابتي را مي دهد؛ آن چه که به سادگي به تصرف رقبا در نخواهد. آمد مقاله حاضر چيستي و چگونگي مديريت سرمايه فکري را در سازمان ها بررسي كرده است.