مقاله مديريت شبکه هاي نسل آتي و برآورد هزينه سرمايه گذاري شبکه هاي خدمات عمومي کشور براي سيستم هاي پشتيباني عمليات (OSS) در سال هاي آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مديريت شبکه هاي نسل آتي و برآورد هزينه سرمايه گذاري شبکه هاي خدمات عمومي کشور براي سيستم هاي پشتيباني عمليات (OSS) در سال هاي آينده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت شبکه هاي نسل آتي
مقاله سيستم پشتيباني عمليات
مقاله توزيع گرايي
مقاله تمرکزگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با طرح مفهوم شبکه هاي نسل آتي (NGN)، موضوع مديريت اين شبکه ها نيز اهميت خاصي پيدا کرده است. بر اين اساس، در اين مقاله ضمن بيان نيازمندي ها و اهداف در مديريت NGN، ساختار کلي مديريت در NGN و نيز دسته بندي كاركردي نرم افزارهاي سيستم هاي پشتيبان عمليات (OSS) براي مديريت NGN ارايه شده است. همچنين با توجه به لزوم تجهيز شبکه هاي خدمات عمومي (مشتمل بر ارتباطات، آب، برق و گاز) در کشور به سيستم هاي پشتيبان عمليات، هزينه سرمايه گذاري لازم براي اين سيستم ها، به تفکيک سيستم هاي مديريت شبکه (NMS) و امور مشتريان و صدور صورت حساب (CCBS)، نيز در قالب دو سناريوي «توزيع گرايي» و «تمرکزگرايي» در کشور تا پايان سال ۱۳۹۰ برآورد شده است. بدين منظور تخميني از تعداد مشترکين اين شبکه ها در سال هاي آتي ارايه و با توجه به استخراج اطلاعات مربوط به هزينه سرانه مشترکين، امکان ارايه برآورد در دو سناريوي مذکور فراهم آمده است. در اين راستا، شاهد سرمايه گذاري قريب به ۱۰۴۰ ميليون دلاري براي OSS در سناريوي «توزيع گرايي» و بالغ بر ۷۵۰ ميليون دلاري در سناريوي «تمرکزگرايي» خواهيم بود. تفکيک اين سرمايه گذاري تا پايان سال ۱۳۹۰ به NMS و CCBS نيز در سناريوي «توزيع گرايي» به ترتيب به ميزان ۶۰۶ ميليون دلار و ۴۳۲ ميليون دلار و در سناريوي «تمرکزگرايي» به ترتيب به ميزان ۴۳۳ ميليون دلار و ۳۲۲ ميليون دلار برآورد مي شود.