مقاله مديريت فعال صف مقاوم براي ترافيک حساس به تاخير بر روي اينترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۹ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مديريت فعال صف مقاوم براي ترافيک حساس به تاخير بر روي اينترنت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل تراکم شبکه
مقاله کنترل مقاوم
مقاله فيدبک خروجي
مقاله حذف اغتشاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي نقي زاده اردستاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي بهشتي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از بستر اينترنت براي تبادل اطلاعات مختلف بسيار رايج شده و کاربردهاي مختلفي بر روي اين بستر ارايه مي شود. بسياري از اين کاربردها بلادرنگ بوده و بايستي الزامات خاصي را در مورد تاخير رعايت نمايند. بنابراين وجود مکانيزم هاي کنترل تراکم موثري که بتواند از تراکم جلوگيري کرده و يا حداقل تراکم را محدود نمايد بسيار ضروري مي باشد. در اين پژوهش يک مدير فعال صف براي بهبود عملکرد شبکه ارايه شده است که بر اساس نظريه کنترل مقاوم طراحي گشته است. براي اين منظور يک کنترل کننده مقاوم زمان گسسته فيدبک خروجي طراحي شده است. هدف از اين طراحي استفاده از مزاياي کنترل مقاوم مانند کاهش حساسيت به عدم قطعيت هاي مدل و همچنين تضعيف اثر جريان هاي اغتشاش در خروجي سيستم مي باشد. به منظور شبيه سازي رفتار کنترل کننده و تاييد قابليت ها و عملکرد آن از شبيه ساز ns2 استفاده شده است. شبيه سازي ها نشان مي دهد که کنترلگر مقاوم ارايه شده به خوبي اهداف کنترلي مورد نظر را ارضا مي کند.