مقاله مديريت منابع انساني در پارک ها و مراکز رشد (ميزگرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در رشد فناوري از صفحه ۴ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مديريت منابع انساني در پارک ها و مراکز رشد (ميزگرد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ورايراني زاد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صابري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جزني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نواب پور رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اصلي سازمان ها، شرکت ها و بنگاه هاي امروزي را نيروي انساني تشکيل مي دهد. به عبارت ديگر ظرفيت ها و سرمايه هاي دانشي هر کشوري، سرمايه اصلي آن کشور براي توسعه و رشد اقتصادي است.
همزمان با تحولات موضوع نيروي انساني در دنيا، در ايران نيز بحث توجه به منابع انساني و اهميت آن در تحول سازماني مطرح مي شود و اسناد چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه نيز بيش از هر سند ديگري به بحث توسعه منابع انساني و ارزش آفرين و ايجاد ثروت از طريق توجه به منابع و سرمايه هاي انساني تاکيد دارند.
از اين رو با توجه به اهميت منابع انساني کارآفرين در موفقيت پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري، ميزگرد اين شماره نشريه رشد فناوري به بحث مديريت منابع انساني در پارک ها و مراکز رشد اختصاص يافته است که تقديم خوانندگان عزيز مي شود.