مقاله مديريت هويت؛ شناسايي راه كارهاي تقويت هويت اجتماعي زنان در نهادهاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: مديريت هويت؛ شناسايي راه كارهاي تقويت هويت اجتماعي زنان در نهادهاي آموزشي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله زنان
مقاله هويت اجتماعي
مقاله مديريت هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيلي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت ملت ها براي کسب سهمي بيشتر از جهان روزبه روز تشديد مي شود و مديريت منابع انساني نقشي قابل توجه در اين ميان ايفا مي کند. ورود گسترده زنان به عرصه هاي اجتماعي نويدبخش استفاده بهينه از همه پتانسيل هاي نيروي انساني است. کشور ايران نيز در سال هاي اخير شاهد حضور گسترده زنان در آموزش عالي بوده است. هرچه هويت اجتماعي اين افراد قوي تر باشد، آرمان هاي کشور در سند چشم انداز بهتر تحقق مي يابد. يکي از چالش هاي اساسي مديران کشور؛ تقويت هويت اجتماعي در نهادهاي آموزش عالي است که نيروي انساني را تربيت مي کنند. براي شناسايي راه كارهاي تقويت هويت اجتماعي، دو دانشگاه تهران و آزاد اسلامي واحد قزوين به عنوان نمونه انتخاب شده و داده ها به دو روش مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري شده است. تعداد نمونه براي مصاحبه از هر دانشگاه ۲۰ نفر و براي پرسش نامه در حدود ۴۱۹ نفر است. ميانگين احساس هويت ملي در دانشگاه تهران ۳٫۶۱ و در دانشگاه قزوين ۳٫۸۷ است. تحليل داده ها حاکي از آن است که جداسازي فيزيکي، مکاني و نمادينِ هويت هاي دختران و پسران منجر به سرخوردگي دخترها شده و اعتمادبه نفس آن ها را از بين مي برد. فقدان توانايي ايجاد پيوند ميان هويت هاي مختلف، يکي از علل اصلي شکست در برقراري تعادل ميان نقش هاي مختلف اجتماعي است که منجر به يک بعدي شدن دختران و خودباوري ضعيف آن ها مي شود.