مقاله مديريت و برنامه ريزي سيستم آبخيز با بهره گيري از مدل بهينه سازي (مطالعه موردي: آبخيز گرمابدشت گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: مديريت و برنامه ريزي سيستم آبخيز با بهره گيري از مدل بهينه سازي (مطالعه موردي: آبخيز گرمابدشت گلستان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز سيستم
مقاله كاهش سيلاب
مقاله تخصيص بهينه
مقاله مديريت يکپارچه
مقاله آبخيز گرمابدشت گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدسراجي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بهره گيري از روش هاي مهندسي سيستم در مديريت منابع طبيعي، منابع آب و صنعت جايگاه ويژه اي پيدا کرده است. در سال هاي اخير به علت نبود مديريت يكپارچه حوزه هاي آبخيز در بيشتر نقاط كشور بويژه منطقه گلستان، سيلاب هاي شديد باعث به وجود آمدن خسارات زيادي از نظر اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي شده است. هدف از ارايه اين مقاله، تجزيه و تحليل سيستم آبخيز با بهره گيري از مدل بهينه سازي تخصيص منابع، در آبخيز گرمابدشت حوزه قره سو منطقه گلستان مي باشد. در اين بررسي تخصيص بهينه منابع آبخيز گرمابدشت با بهره گيري از مدل بهينه سازي تک هدفه براي بيشينه كردن ميزان درآمد بهره برداران در کنار هدف هاي مختلف زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي پيشنهاد و با نتايج الگوي بهينه بهره برداري بدست آمده از روش برنامه ريزي هدف توصيه شده در منطقه مقايسه و ارزيابي شد. نتايج نشان داد در صورتي که در يک برنامه ريزي خطي، ((LP يک مدل بهينه سازي تک هدفه به شکل درست فرمول بندي شود ممکن است نتايج قابل قبول تري را براي تجزيه و تحليل سيستم آبخيز نسبت به يک روش برنامه ريزي هدف (GP) ارايه نمايد. به طوري كه تخصيص منابع بر پايه روش برنامه ريزي خطي ضمن كاهش ۱۰ درصدي رسوب از ميزان مجاز به دليل تامين معيار كاهش سيلاب، باعث بيشينه سازي درآمد بهره برداران با افزايش ۵ درصد از ميزان مورد قبول، با توجه به محدوديت سرمايه در اختيار و نيز تحقق نسبي هدف هاي ديگر بررسي شد.