مقاله مديريت پايدار آبخوان دشت خير استهبان با استفاده از بيلان آب زير زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مديريت پايدار آبخوان دشت خير استهبان با استفاده از بيلان آب زير زميني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت سطح آب زيرزميني
مقاله تخليه
مقاله تغذيه
مقاله منطقه استهبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بيلان آب هاي زيرزميني دشت خير واقع در شهرستان استهبان به منظور مديريت پايدار آبخوان در دوره زماني ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ و دو گروه اصلي مولفه هاي تخليه و تغذيه و تغييرات حجم مخزن آبخوان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه حجم كل تخليه سالانه (۱۱۹٫۱۱ ميليون متر مكعب) بيشتر از حجم كل تغذيه سالانه (۱۰۶٫۳۰ ميليون متر مكعب) بوده و سالانه حجم ذخاير آب هاي زيرزميني كاهش مي يابد. ميانگين افت سطح آب زيرزميني در دشت خير ۷٫۰۸ متر در ۱۰ سال مورد مطالعه بوده است. اين موضوع نه تنها موجب كاهش منابع آب و آبدهي چاه ها گرديده بلكه مشكلات جدي ديگري از جمله هجوم آب هاي شور، خشك شدن چشمه ها و نشست زمين، افزايش هزينه هاي پمپاژ و كاهش محصولات كشاورزي در اثر شور شدن آب چاه ها را به دنبال داشته است. بر مبناي مطالعات بيلان و به منظور مديريت پايدار منابع آب هاي زيرزميني در دشت خير مي توان با احداث كانال هاي آبياري، استفاده از روش هاي نوين آبياري، استفاده از الگوي كشت بهينه، تسطيح اراضي، احداث و توسعه شبكه هاي آبياري برداشت از آب هاي زيرزميني را كاهش و با اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي از جمله گسترش سيلاب و حوضچه هاي نفوذ اين منابع را افزايش داد.