سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدیر آزاده – کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با محتمل بودن تغییرات در آینده که ریشه در فشارهای خارجی دارد، نقش مدیران در آینده نیز احتمالا تغییراتی خواهد داشت. نگرش این مقاله بر این مبنا است که تغییرات وسیع و گسترده در کسب و کارهای آینده یکباره به وجود نمی آید بلکه در بستر زمان، و پس از گذشت دوره ای مشخص حاصل می شوند و مدیران نیز این آمادگی را می توانند در همان بستر و دوره زمانی کسب نمایند. لذا در این مقاله شایستگی هایی را که مدیران کسب و کارهای آینده به آنها نیاز دارند را با کمک تیم خبره پیش بینی نموده تا مدیران کنونی بتوانند مهارتهای خود را ارتقا و یا در بستر زمان تغییر دهند. در این مقاله پس از انجام بررسی ها و مطالعات در حوزه های مرتبط، مدلی به عنوان مدل مدیران اجرایی در مسند کسب و کارهای آینده برای رویارویی با کسب و کار های آینده طراحی شده و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در راستای محور تحقیق پرداخته شده است.