سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان الهی فرد – دستیار علمی، مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان
علیرضا فتحی زاده – دستیار علمی، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

چکیده:

یکی از هدفهای اساسی و مهم دولت ها دستیابی به رشد اقتصادی از طریق فعالیت سازمان های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در جهت افزایش درآمد و رفاه و کیفیت زندگی شهروندان می باشد. از ابزارهای رسیدن به این هدف، افزایش سطح بهره وری بنگاه ها اقتصادی می باشد. با توجه به این که از بیت رفتن منابع موثر بر بهره وری بنگاه های اقتصادی، منابع انسانی مهمترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره وری سازمان ایفا می کند و سهم مدیران نیز، بیش از عوامل دیگر است این موضوع همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی و کسب و کار قرار داشته است. با توجه به این موضوع ، در این مقاله پس از بیان مفهوم بهره وری، نقش مدیران در افزایش یا کاهش بهره وری بنگاه های اقتصادی و در انتها شیوه های رایج مدیران برای انطباق با تغییر پذیری در محیط رقابتی دنیای امروز را مورد بررسی قرار می دهیم.