سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید جعفری نامور – عضو شورای عالی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران سراسر کشور
سیده مهسا سیادت فر – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری / دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
لادن جوانشور – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری / دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه ایران کشوری خشک و کمآب است و با توجه به رشد جمعیت و منابع محدود آب، باید راهکارهایمناسبی برای استفاده بهینه از منابع معرفی شود و همچنین با توجه به لزوم کاهش مصرف جهت کاهش هزینه ها و امکان تامین آب مناسب در خانوارهای روستایی کشور سعی شده شاخصه های اصلی مورد بحث در کاهش مصرف در
این مقاله ارائه گردد و بر روی هر یک توضیحات مختصری داده شود. در این مقاله با سه محور زیر در مدیریت کاهش مصرف امکان سنجی کاهش ریخت و پاش آب بیان گردیده است: – استفادهی مجدد از آب (سیستم آب خاکستری) – مطالعات اجتماعی، فرهنگی( فرهنگ سازی صرفه جوئی در مصرف آب) – بکارگیری تجهیزات کاهنده مصرف آب