سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر کیوانلو – مهندسین مشاور ساز آب شرق – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی
محمد پورحسن – عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور ساز آب شرق – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

سالیان متمادی تفکر نقطه ای و مبتنی بر اصول مهندسی تأمین آب بر تمامی سیاستگزاریهای متولیان آب کشور سایه انداخته بود که نتیجه این تفکر اقداماتی موضعی بدون توجه به منابع آب بالادست و پایین دست بلاخص در زمینه مهار آبهای سطحی و بهره برداری از آبهای زیرزمینی بوده است .
هر چند این نگرش به صورت مقطعی توانسته پاسخی به درخواستهای رو به تزاید بهره برداران از منابع آب بدهد ولی تبعاتی از قبیل افت شدید آبهای زیرزمینی، پیشروی جبهه های آب شور و شور شدن آبخوانها، نشست زمین و تهدید تاسیسات انتقال آب و انرژی و … بوده است که حاکی از عدم وجود نگرشی جامع به منابع آب می باشد .
در این راستا می توان به منظور جلوگیری از تشدید مشکلات فوق الذکر، توجه به مدیریت تقاضای آب و جایگزینی آن با تأمین آب را به عنوان یک راهکار مؤثر تلقی نمود .
تهیه کننده مقاله سعی دارد به استناد یافته های میدانی در شرق استان خراسان رضوی راهکارهای مناسب مدیریتی در خصوص کاهش تقاضای آب و نهایتاً کمک به حفظ آبخوانها و مثبت شدن بیلان دشتهای منقطه مورد مطالعه را ارایه نماید